โครงการตามแผนงานพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2559  นายสม  กลัดอยู่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกระทงเปลือกข้าวโพด และกิจกรรมผลิตดอกไม้จันทน์  ณ วัดป่าชัยรังสี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพช