โครงการค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรค

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ได้จัดโครงการค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดยได้เชิญท่านนายกสม  กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้