โครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร