โครงการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ประชาชน และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) จัดโครงการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายทวี จวงสาคร ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 นายเจตนิพัทธ์ แมนวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นายมงคล แป้นแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า และนายวิชิต เสวกวรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า วิทยาในการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร