โครงการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอนเกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร