โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอดไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และปนะชาชน ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร