โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นางรัญญา พงษ์เสือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร