แสดงเจตจำนงสุจริต

วันที่ 6 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งสมาชิกอบต.ลานดอกไม้และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในทุกด้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร