แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ

แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2564 จะมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคเหนือ