แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมนักกีฬา เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน FOOTBALL TO BE NUMBER ONE MUEANGKAMPHAENGPHET 2022 โดย นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ การแข่งขันในครั้งนี้ยังมีเป้าหมายร่วม คือ การคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 เป็นทีมตัวแทนของอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร