เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอดไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ อสม.ต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ช่วยเหลือนายวันชัย เร่งหิรัญ และนางจำลอง เร่งหิรัญ ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 9 บ้านหนองกวักมือ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร