เปิดรับสมัครการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ปิดรับสมัครการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ #1ตำบล1มหาวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย มรภ.กำแพงเพชร ได้รับอนุมัติพื้นที่เป้าหมายจำนวน 60 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 36 ตำบล และจังหวัดตาก 24 ตำบล
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
—->ประชาชนในพื้นที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 300 อัตรา (ตำบลละ 5 อัตรา)
—->บัณฑิตจบใหม่ (ภายใน 3 ปี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 600 อัตรา (ตำบลละ 10 อัตรา)
—->นักศึกษาเพื่อร่วมฝึกปฏิบัติการเป็น “วิศวกรสังคม” อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 300 อัตรา (ตำบลละ 5 อัตรา)
ระยะเวลาจ้างงานและดำเนินการ 12 เดือน
รายละเอียดการสมัคร : https://register.kpru.ac.th/job1T1U/help/docJOB1T1U.pdf
สมัครได้ที่ https://register.kpru.ac.th/job1T1U/