เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP MUEANG KAMPHAENGPHET 2021

วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อบต.ลานดอกไม้ และนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP MUEANG KAMPHAENGPHET 2021 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร