เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าชัยรังสี

วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับวัดป่าชัยรังสีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิ และพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดป่าชัยรังสีหมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร