เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายให้เจ้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ สมาคมชาวไร่อ้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร