เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิดการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบเบื้องต้นของโครงการ(กลุ่มย่อยครั้งที่1)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อบต.ลานดอกไม้ และประชาชน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิดการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบเบื้องต้นของโครงการ(กลุ่มย่อยครั้งที่1) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารว่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร