สเปย์น้ำเพื่อลดฝุ่นละออง Pm 2.5

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นำรถน้ำออกพื้นที่สเปย์น้ำเพื่อลดฝุ่นละออง Pm 2.5 ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร