สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายรายใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองคลังได้ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายรายใหม่ ณ หมู่ที่ 10 บ้านกัลปพฤกษ์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร