สรุปมติคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 662/2565 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน 2565 มาตรการควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์