สนับสนุนศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 26 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้สนับสนุนศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกำแพงเพชร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร