ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ลานดอกไม้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ลานดอกไม้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่👧👦
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนกับ
👑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้
👑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานหิน
👑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจน
👑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกัลปพฤกษ์
สมัครออนไลน์ได้ที่
เพจ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.ลานดอกไม้
หรือทัก inbox มาได้เลยนะคะ