วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม  กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต.ลานดอกไม้ ร่วมกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพ งเพชร