วันที่ 14 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วย ผู้แทน สส.ไผ่ ลิกค์ ร่วมมอบแตงโมให้ประชาชนตำบลลานดอกไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรสวนแตงโมในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 โดยได้รับการสนับสนุน จาก ส.ส.ไผ่ ลิกค์