วันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลลานดอกไม้ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นประดู่ป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดวังไร่มณีราษฎร์ หมู่ 11 บ้านวังไร ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร