วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดย นายสม กลัดอยู่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร