วันงดสูบบุหรี่โลก

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยดำเนินการส่งสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ โรงเรียนบ้านลานหิน โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน และโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลกระทบของการสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ใน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ร้านอาหาร ร้านขายของชำ และสถานที่สาธารณะ