ลงพื้นที่ในเขตตำบลลานดอกไม้เพื่อมอบของใช้จำเป็น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนตามบ้านเรือน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ลงพื้นที่ในเขตตำบลลานดอกไม้เพื่อมอบของใช้จำเป็น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนตามบ้านเรือน ซึ่งเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ต้องขาดรายได้ขณะกักตัวอยู่ที่บ้าน โดยนำสิ่งของไปมอบให้บริเวณหน้าบ้าน เว้นระยะห่างในการสนทนาเพียงระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นนำสิ่งของวางไว้ให้ผู้กักตัวมารับนำกลับไปเอง