ลงพื้นที่รับแสดงตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ลงพื้นที่ออกรับแสดงตนผู้สูงอายุ และผู้พิการ และรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร