ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 21 ครัวเรือน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นายอนันต์ เขียวเล็ก รองนายก อบต.ลานดอกไม้ นางสาวปนัดดา ธนูชัย รองนายกอบต.ลานดอกไม้ พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 21 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ณ ที่อยู่อาศัย Home isolation (Hi) กรณีสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้เน้นย้ำให้ทุกครัวเรือนคำนึงถึงการปฏิบัติตนในการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร