ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น และคู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น และคู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง เพื่อเชิญชวนประชาชนตำบลลานดอกไม้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ
“ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”