ลงพื้นที่บริการรับชำระภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. และเวลา 17:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ลงพื้นที่บริการรับชำระภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี ภายใต้โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี ณ หมู่ที่ 11บ้านวังไร่ หมู่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม และ หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร