ลงพื้นที่ตรวจโควิดชาวต่างด้าวในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้รับคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมือง (ศปก.อ.เมืองกำแพงเพชร) ให้อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกับ รพสต.ท่าไม้แดง สายตรวจ ต.ลานดอกไม้ และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจโควิดชาวต่างด้าวในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ พบชาวต่างชาติเมียนมาร์จำนวน 15 คน อาการทั่วไปปกติไม่มีอาการเข้าข่าย Covid-19