ลงพื้นที่ตรวจการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม (โรงไม้)

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นางสาวจินดารัตน์ นิธิเมธินพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกับ อำเภอเมือง สาธารณสุขฯ อุตสาหกรรมจังหวัด และ ป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม (โรงไม้) ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้