ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ก. ธงชาติ พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลานดอกไม้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฏร ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร