ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

องค์การบริหารส่วนตกบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 สำหรับคณะผู้บริหาร  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต. พนักงานจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร