ร่วมให้การต้อนรับ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ร่วมให้การต้อนรับ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ในการปฏิบัติภารกิจนำไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน มอบให้ผู้ป่วย ราย นางสาวศิริพร บกแก้ว ณ หมู่ที่ 4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร