ร่วมโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อบต. ร่วมโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร