ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ คณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องชาวตำบลลานดอกไม้ และชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563 ในขบวนของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ณ บริเวณหน้ามูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน – บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร