ร่วมส่ง นางสาวธัญญารัตน์ ศรีโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ลานดอกไม้

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงานอบต.ลานดอกไม้ ร่วมส่ง นางสาวธัญญารัตน์  ศรีโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ลานดอกไม้ ได้โอน – ย้ายไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร