ร่วมส่ง นางปุณยาพร โพธฺิ์พ่วงรัก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ลานดอกไม้

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงานอบต.ลานดอกไม้ ร่วมส่ง นางปุณยาพร โพธฺิ์พ่วงรัก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ลานดอกไม้  ได้โอน-ย้ายไปอบต.วังชะพลู  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร