ร่วมส่งพนักงานส่วนตำบลโอนย้ายไปรับราชการในหน่วยงานอื่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงานอบต.ลานดอกไม้  ร่วมงานเลี้ยงส่งข้าราชการโอนย้าย ไปรับราชการในหน่วยงานใหม่ นางสาวธัญญรัตน์ ศรีโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โอกาสนี้ นายสม  กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ตัวแทนพนักงานอบต.ลานดอกไม้) กล่าวแสดงความรู้สึก และคำอวยพรแก่ผู้โอนย้าย