ร่วมสนับสนุนและส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และพนักงานทุกท่าน ร่วมสนับสนุนและส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ที่จะเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 15 -16 กันยายน 2563