ร่วมพิธีเปิดและรับโล่การสนับสนุนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมพิธีเปิดและรับโล่การสนับสนุนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 69 พรรษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย