ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิศร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร