ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  พร้อมด้วย นายอมร สิงหรา ปลัด อบต.ลานดอกไม้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวาย และเป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร