ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านของบ้านท่าไม้แดงใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 18:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณา งามชื่น นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านของบ้านท่าไม้แดงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ เพื่อรณรงค์การทำนวัตกรรมที่วางขยะ (ถนนปลอดถัง) และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไม่ให้เก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดสินส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีความผิดตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี ของจังหวัดกำแพงเพชร