ร่วมประกวด ร่วมกิจกรรม และร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ร่วมประกวด ร่วมกิจกรรม และร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ผ่านการรักษามาตรฐานระดับเงินปีที่ 2 พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 3