ร่วมถวายความอาลัย ณ วัดคูยาง

วันที่ 20, 24, 28 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในตำบลเข้าร่วม ณ หอประชุมวัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร