ร่วมต้อนรับการโอน – ย้าย นางสาวนันทนา พลากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงานอบต.ลานดอกไม้ ร่วมต้อนรับการโอน – ย้าย นางสาวนันทนา พลากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ  จากองค์การบริหารส่วนตำบท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร