ร่วมกิจกรรมเดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกิจกรรมเดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริกิตอุทยาน  จังหวัดกำแพงเพชร